HQ reality - vše na kvalitních základech - internetový portál
cesta k Vašemu vysněnému domovu

Španělské nemovitosti - naše služby a ceny

Procedura koupě nemovitosti ve Španělsku je obdobná, jako při koupi nemovitosti v ČR, v některých částech se však odlišuje, někdo by možná řekl, že je mírně komplikovanější. Nemusíte se však ničeho obávat. Všechny úkony s Vámi budeme zajišťovat, tak aby pro Vás koupě nemovitosti byla hladkým, bezproblémovým a časově nenáročným úkonem.

Námi uváděné ceny jsou konečné, se započtením všech poplatků, daní, provizí. Nečeká na Vás žádné nemilé překvapení s navýšením uváděných cen. Proto je dále uvádíme jako "all inclusive", tj. obsahujících vše potřebné. I když jsou ceny nemovitostí na našich stránkách uváděny pro lepší orientaci v Kč, je vlastní nákup prováděn v EUR. Ceny jsou přepočítávány z EUR dle kurzovního lístku ČNB střed. Kupní cena bude stanovena v EUR, v případě, že se Vám bude zamlouvat naše nabídka na převod prostředků z Kč na EUR, jsme schopni jej pro Vás výhodně zajistit.

Detail námi nabízených služeb a co vše je zahrnuto v ceně nemovitosti

 1. Nabízíme kompletní zajištění prodeje, resp. nákupu - poradenství, zpracování a platbu daní a poplatků, vše před a v celém průběhu nákupu nemovitosti pro Vás
  • předložíme Vám aktuální nabídku nemovitostí ve Španělsku v českém jazyce
  • v případě, že si z naší nabídky nevyberete, budeme pro vás hledat nemovitosti, které budou přesně podle Vašich představ a kritérií
  • zajistíme Vám konzultaci s naším partnerem, španělským architektem hovořícím česky
  • budeme Vašim průvodcem při prohlídkách nemovitostí
  • objasníme Vám celý proces koupě nemovitosti ve Španělsku, včetně Vašich práv a povinností
  • zajistíme kompletní právní servis při prodeji nemovitosti
  • vyřídíme s Vámi založení účtu u španělské banky
  • předložíme Vám vypracovaný návrh smlouvy v českém jazyce
  • v případě zájmu Vám doporučíme nebo zajistíme soudního překladatele
  • nabízíme poradenství při koupi nemovitosti na hypotéku
 2. Příprava a vyřízení všech potřebných dokumentů při procesu koupě Vámi vybrané nemovitosti
  • vyřídíme potřebné formuláře k získání NIE (identifikační číslo nezbytné pro styk s úřady)
  • v případě nutnosti zajistíme ITE – certifikát technického stavu nemovitosti
  • předložíme Vám list vlastnictví s informací o případných omezeních vlastnických práv
  • zpracování plné moci
  • vystavení originálu a jedné kopie Dokumentu o vlastnictví (tzv. Escritura)
  • výpis o bezdlužnosti na službách a poplatcích od správce objektu
 3. Platby daní a poplatků při koupi nemovitosti
  • cena zahrnuje platbu ITP (Daň z nabytí nemovitých věcí)
   • 8% z prvních 0 – 400 000 €
   • 9% z ceny nad 400 000 € - 700 000 €
   • 10 % pro cenu nad 700 000 €
  • platby notáři, který zaštiťuje proces prodeje nemovitosti tak, aby odpovídal španělské legislativě
  • platba poplatků za vklad na katastr nemovitostí
  • platba za list vlastnictví
 4. Právní validitu všech česko- španělských smluv při procesu koupě nemovitosti.
 5. Poprodejní servis, pokud jej budete chtít (např. i z části) využít
  • zajištění úhrady všech poplatků spojených s provozem nemovitosti
  • zajištění platby všech potřebných daní
  • jednání s úřady, institucemi, firmami v případě potřeby
  • správu a údržbu nemovisoti
Naše cenová nabídka nezahrnuje poplatky a daně spojené s vyřízením hypotéky.
Výše uvedené podmínky a poplatky tedy platí v případě uhrazení kupní ceny hotově, nikoliv při využití hypotéky.
 

 

Na tomto místě Vám přinášíme podrobný popis kroků, které je třeba udělat pro zdárný nákup španělské nemovitosti. Občané ČR mají stejné podmínky nákupu nemovitostí, jako Španělé, tj. bez omezení nebo znevýhodnění. Standardní doba prodeje nemovitosti ve Španělsku je přibližně 2 měsíce od podpisu rezervační smlouvy k předání nemovitosti novému vlastníkovi.
Poté co si vyberete nemovitost, která odpovídá všem Vašim představám, nastává:

Proces koupě nemovitosti ve Španělsku - detail

 1. Podpis rezervační smlouvy (RS)
  • podpis RS nastává ve chvíli, kdy se rozhodnete pro koupi vámi vybrané nemovitosti
  • před podpisem obdrží kupující od HQ reality list vlastnictví, kde je uvedeno, zda na nemovitosti neváznou nějaká vlastnická omezení
  • při podpisu RS skládá kupující do úschovy rezervační poplatek ve výši 15% z ceny nemovitosti
  • RS se uzavírá mezi prodávajícím a kupujícím
  • RS specifikuje způsob platby kupní ceny a také použití složené zálohy na pokrytí platby veškerých poplatků a daní spojené s koupí nemovitosti. V případě odstoupení od RS budou strany, tedy prodávající nebo kupující, penalizovány smluvenou pokutou
  • kupující může udělit HQ reality plnou moc k zastupování při podpisu rezervační smlouvy před notářem ve Španělsku
 2. Vyřízení N.I.E.
  • N.I.E. je nezbytným krokem ke koupi nemovitosti ve Španělsku. Jedná se o identifikační číslo, přidělované kupujícímu k jednání s úřady, bankami, atd.
 3. Dokumenty potřebné k úspěšné realizaci prodeje
  • čas pro přípravu potřebných dokumentů ze strany prodávajícího a kupujícího pro zdárný podpis kupní smlouvy záleží na flexibilitě a rychlosti obou stran
  • kupující doloží pouze NIE a potvrzení o zřízení bankovního účtu, které můžeme obstarat za Vás my a Vaše účast není nezbytná:
 4. Příprava smluv
  • my předáme oběma stranám návrh kupní smlouvy a dohlíží na to, aby smlouvy odpovídaly právním předpisům platným ve Španělském království v době prodeje nemovitosti. (asi by bylo dobré napsat tuto část právnickým jazykem, HQ reality zaručuje legální platnost, ...)
  • HQ reality zajistí od prodávajícího i kupujícího veškeré potřebné dokumenty, včetně finální podoby KS, které předá notáři
 5. Notář
  • podpis kupních smluv se odehrává ve Španělsku výlučně před notářem. Ten je nestranný a dohlíží na právní platnost všech dokumentů
  • notář je státem pověřená osoba
  • notář od nás obdrží veškeré podklady k prodeji nemovitosti a zkontroluje jejich platnost
  • pokud jsou obdržené doklady kompletní a platné, určí notář den podpisu kupní smlouvy
  • podpis kupní smlouvy - za kupujícího můžeme kupní smlouvu podepsat základě plné moci. Po podpisu kupních smluv potvrzených notářem, přechází práva k nemovitosti na kupujícího
  • veškeré listiny po podpisu smlouvy zůstávají v notářské úschově až do doby, než doloží strana kupujícího všechny doklady o zaplacení daní a poplatků spojené s prodejem nemovitosti (včetně složení kupní ceny) a doložení změny na katastru nemovitostí
  • k zaplacení všech poplatků a daní je dáno 30 dní
 6. Daně - finanční úřad
  • uhrazení příslušné částky za daň z nabytí nemovitosti
 7. Zápis nemovitosti na katastru nemovitostí
  • my provedeme vklad o změně majitele na registru nemovitostí
  • uhradíme poplatky za vklad
  • registr má ze zákona lhůtu 15 dnů na změnu údajů
  • po změně údajů notář vydá veškeré dokumenty kupujícímu
 8. Předání nemovitosti
  • kupující a prodávající dohodnou datum předání nemovitosti. Může být po podepsání kupní smlouvy a po připsání kupní ceny na účet prodávajícího

Copyright © 2008-2020 HQ reality - Všechna práva vyhrazena.